Search

הטאי צ'י שלי

מידי פעם שואלים אותי מה זה טאי צ'י.

זה אומנות לחימה? או שזה אולי מדיטציה בתנועה? או שזה בכלל טיפול בתנועה???

האמת, שלכל אחד הטאי צ'י שלו. כן, אפשר כמובן לתת את התשובה ההיסטורית לפי הכתובים. אבל זה לא יענה על מה זה טאי צ'י בשבילנו. למה אנחנו לומדים, מתאמנים וממשיכים יום אחר יום לחקור ולהעמיק אל תוך הטאי צ'י. את המניע לכך, אי אפשר להגדיר רק במשפט אחד או בתשובה פשוטה. זהו סיפור. ולכל אחד ואחת הסיפור שלו/ה.

הסיפור שלי מתחיל בשאנגחאי שבסין. באוניברסיטה לספורט ועם מורי שייה ייה ליי, כסטודנט מן המניין וכתלמיד וחבר של מורי. אבל הוא ממשיך מחוצה לשם, ואל תוך החקירה האישית שלי את הטאי צ'י. את השפה החדשה שהגוף לומד לדבר בה, ואני לומד לשמוע. זהו הסיפור שלי.

אז בפעם הבאה שאתם מתרגלים טאי צ'י, בפעם המי יודע כמה, אל תהיו שאננים. אל תעשו זאת רק כדי לומר "עשיתי".

גם אם זה רק 15 דקות ביום, עשו זאת עם מחשבה. עם ריכוז. עם כוונה. תחשבו על מה שעשיתם אחר כך. במהלך הנסיעה לעבודה, או בהפסקת הצהריים. והעיקר, שאלו את עצמכם. מה הוא הסיפור שלי.

0 views0 comments