Search

יום הטאי צ'י והצ'י גונג הבינלאומי - מאי 2019

ביום שבת נעים וחמים, התכנסנו במתחם התחנה הראשונה לחגוג ביחד, כחובבי טאי צ'י מכל רחבי הארץ, את יום הטאי צ'י והצ'י גונג הבינלאומי לשנת 2019.

יום מיוחד זה מתרחש אחת לשנה, ובו נאספים חובבי טאי צ'י, חדשים וותיקים, מכל רחבי הארץ במטרה לתרגל וללמוד יחדיו. ביחד, אנו מעלים את המודעות לתרגול הטאי צ'י והצ'י גונג, ובו בזמן נחשפים לגישות שונות ולמורים נוספים.

כבשנים קודמות היה לי הכבוד להשתתף בארוע זה, ולתת מהמעט שאני יכול, לעזור בקידום הטאי צ'י והצ'י גונג בישראל.

בשיעור שהועבר, למדנו תבנית טאי צ'י חדשה, פרי יצירתו של איגוד הוושו (אומנויות לחימה סיניות) הסיני. תבנית קלה ללמידה שאינה מצריכה זמן מרובה ללימוד. התבנית ששמה בסינית 八法五步 bā fǎ wǔ bù, הנה תבנית המכילה שמונה תנועות וחמישה צעדים.

המטרה הייתה ללמוד את כולה בשיעור אחד, ובכך בעצם להעביר במעשה ולא בדיבור, את כיצד הטאי צ'י עוזר בשיפור היכולות הקוגניטיביות והזכרון.


בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לכל המארגנים, המורים והמשתתפים שהפכו את היום הזה ליום מיוחד. יום שפעם בשנה הינו יום שכולו מוקדש רק לטאי צ'י וצ'י גונג.


0 views0 comments