Search

סבלנות

יש הרבה שאפשר לקחת מתבנית טאי צ'י לחיים שלנו. אחד הדברים הבולטים הוא סבלנות. טאי צ'י מלמד אותנו לא למהר. לא למהר ברצון ללמוד טאי צ'י, ולא למהר לעשות טאי צ'י.

בסינית מורי היה אומר kuài xué màn liàn 快学慢练. שאומר, "תלמד מהר, תתאמן לאט". כלומר, אין מה להתעכב בללמוד את התנועות. אך לדעת את התנועות, אין זה אומר שיודעים טאי צ'י. זה ייקח זמן, אימון, וסבלנות.

ישנם סוגי טאי צ'י שמתרגלים מהר. גם פה, אין זה אומר שלתרגל מהר משמע למהר לתרגל. לכל אופן תרגול המהירות שלו. אמן טאי צ'י מנוסה ידע מתי הוא מתרגל בהתאם לאופי התנועה, ומתי הוא ממהר את התנועה. שוב, סבלנות.

עם זאת, סבלנות אינה איטיות מאולצת. גם איטיות מאולצת, תהיה "למהר" את הלימוד, ואת התרגול.

לכל אדם הקצב שלו. אמן טאי צ'י ידע מתי הוא נע בהתאם לקצב הטאי צ'י הפנימי שלו. ומתי הוא נע בהתאם לקצב לא שלו.

0 views0 comments