Search

תרגילי עמידות וטאי צ'י לתרגול עצמי

太极养生功

תרגילי עמידות וטאי צ'י בריאותיים לתרגול עצמי בבית ובמשרדסדרת עמידות ותרגילי טאי צ'י לתרגול עצמי בבית ובמשרד.

מבצע: המורה שייה ייה ליי.

העמידות והתרגילים רשומים באותו הסדר בו הם מופיעים בסרטון ההדרכה.


 1. עמידה מעוגלת: 3-5 דקות עמידה

 2. עמידת צידית מתכנסת (שני הצדדים): 3-5 דקות עמידה

 3. סנכרון נשימה עם פתיחה וסגירה: 3-5 דקות עמידה

 4. סנכרון נשימה עם הזדקפות והרפיה: 3-5 דקות עמידה

 5. עמידת השתרשות (נשימה לבטן התחתונה): 3-5 דקות עמידה

 6. דחיפה קדימה ואחורה (דחיקת הקוף) (שני הצדדים)

 7. הברשת הברך (שני צדדים)

 8. להבריש את רעמת הסוס (שני צדדים)

 9. ידי ענן (פעמיים לכל צד)

 10. תרנגול עומד על רגל אחת (שני צדדים)

 11. בעיטת עקב (שני צדדים)

 12. הדיפה, משיכה לאחור, לחיצה, דחיפה (פנג, לו, ג'י, אן) (שני הצדדים)

 13. עמידת דיים מוצלבות: 3-5 דקות עמידה0 views0 comments

Recent Posts

See All

יש הרבה שאפשר לקחת מתבנית טאי צ'י לחיים שלנו. אחד הדברים הבולטים הוא סבלנות. טאי צ'י מלמד אותנו לא למהר. לא למהר ברצון ללמוד טאי צ'י, ולא למהר לעשות טאי צ'י. בסינית מורי היה אומר kuài xué màn liàn 快学慢